Ana sayfa

Ekmek Sektöründe Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Projesinin E-Öğrenme Portalına HOŞ GELDİNİZ!

Avrupa Birliği Erasmus + Stratejik Ortaklık Programı kapsamında desteklenmekte olan projemizin amacı; * Fırıncılık sektörüyle ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyalleri vasıtasıyla erken okuldan ayrılan veya yetersiz eğitim almış gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için fırsat sağlamak, * Gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve onları profesyonel yaşam için hazırlamak * Sektöründeki genç çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik esnek ve akıllı eğitim materyalleri hazırlayarak kolayca erişebilecekleri ve kullanabilecekleri yenilikçi yaklaşımlar (metodolojiler, araçlar ve uygulamalar) geliştirmek * Ekmekçilik sektöründe daha kalifiye çalışanların istihdam edilmesini sağlamaktır. Açık-eğitim portalı belirtilen kapsamda hazırlanmış eğitim materyalleri, bilgilendirici videolar ve bilgilerinizi test edebileceğiniz soru-cevap bölümlerinden oluşmaktadır. Sağda yer alan linkleri kullanarak ilgili eğitim materyallerine ulaşabilirsiniz.